Print

Langkah 1:

Klik Setting > Mail, Contacts, Calendars > Add Account

01

 

Langkah 2:

Klik Other

02

 

Langkah 3:

Klik Add Mail Account

03

 

Langkah 4:

Ketik semua data yang diperlukan di setiap kolom dengan panduan seperti di gambar.

05

 

Langkah 5:

Pilih POP dan ketik semua data yang diperlukan di setiap kolom dengan panduan seperti di gambar.

06

 

Selesai...